klucz do implantów to konieczność implantacji dentystycznej

W chirurgii stomatologicznej i implantologii niezwykle istotne jest prawidłowe osadzenie uzupełnień w kości. Do właściwego założenia wszczepów potrzebne są odpowiednio dobrane narzędzia.

Zestawy śrubokrętów kompatybilne z większością implantów dostępnych na rynku. Wykonane ze stali nierdzewnej chirurgicznej. Obsłużą wszystkich Twoich Pacjentów – niezależnie od zastosowanego u nich systemu implantologicznego. Bądź zawsze gotowy na inny implant niż te których używasz.

Klucz dynamometryczny do implantów SD-TORQUE

Klucz dynamometryczny, nazywany inaczej raczetą (torque ratchet), jest narzędziem do ręcznego wprowadzania implantów w łoże oraz przykręcania elementów protetycznych z jednoczesnym pomiarem siły. Klucz jest dostarczany zazwyczaj wraz z całą kasetą chirurgiczną lub protetyczną danego systemu implantologicznego. Pozwala on na właściwe przykręcenie suprastruktury implantologicznej zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Jest to bardzo ważna czynność podczas protetycznego etapu leczenia z użyciem wszczepów. Podczas przykręcania należy stosować ruch zgodny z ruchem wskazówek zegara i odwrotny w przypadku odkręcania pracy.

Śrubokręty
W leczeniu implantoprotetycznym powszechnie stosowane są różnego rodzaju śrubokręty pozwalające na ręczne przykręcanie i odkręcanie elementów protetycznych. Śrubokręty można podzielić na te do stosowania ręcznego oraz przeznaczone na kątnicę do fizjodyspensera. Śrubokręty ręczne są dostarczane wraz z całą kasetą do mikrosilniki implantologiczne i mogą być w różnych rozmiarach.

Related Posts

Leave a Reply