Klasy autoklawów stomatologiczny czyli jak je dzielimy?

Klasy autoklawów, czyli jak je dzielimy?

Na rynku dostępnych jest kilka klas autoklawów. Klasyfikacja wynika z ich przeznaczenia, czyli narzędzi i produktów, które możemy w nich sterylizować. Rozróżnia się trzy podstawowe klasy autoklawów. Podział ten obejmuje jedynie sterylizatory parowe oraz próżniowe. (sterylizator na sucho)

8-23L Autoklaw dentystyczny

Autoklaw klasy N
Jest to najniższa klasa sterylizatorów. Autoklaw klasy N to urządzenie służące do sterylizacji prostych materiałów, takich jak lite, nieopakowane wsady. Przez nieobecność pompy próżniowej w autoklawie tej klasy nie jest możliwe wysterylizowanie wsadów wgłębionych, porowatych oraz narzędzi opakowanych, ponieważ funkcje realizowane w cyklu, fizycznie nie spełniają wymagań odpowiednich testów, co sprawia, że urządzenie nie zapewnia bezpieczeństwa przy sterylizacji wyżej wymienionych wsadów. Nie jest możliwa również sterylizacja w pakietach. Przez regulacje z 2004 roku został on zdeklasyfikowany do roli jednostki pomocniczej.

Autoklaw klasy S
Klasa autoklawów S to klasa pośrednia między klasą N a B. W tej klasie autoklawów możliwa jest sterylizacja większości narzędzi, oprócz tych o budowie kapilarnej. Klasa S umożliwia sterylizację między innymi przedmiotów o bardziej skomplikowanej budowie, jak również przyrządów opakowanych pojedynczo, wielowarstwowo oraz narzędzi masywnych, których sterylizacja nie jest możliwa w autoklawach klasy N.

Autoklaw klasy B
Najbardziej zaawansowanymi urządzeniami dostępnymi na rynku są właśnie autoklawy tomatologiczny klasy B, potocznie nazywane autoklawami medycznymi. Można w nich sterylizować wszystkie typy narzędzi, zapakowane oraz niezapakowane, a nawet te o najbardziej skomplikowanej budowie. Zgodnie z klasyfikacją w urządzeniach tego typu mogą być sterylizowane wyroby medyczne: wsady lite, małe przedmioty porowate, małe wsady porowate, pełne wsady porowate, proste przedmioty wgłębione, przedmioty z wąskim prześwitem, opakowania wielokrotne, które mogą być nieopakowane lub opakowane.

Related Posts

Leave a Reply