Kiedy leczenie kanałowe jest konieczne?

Wśród pacjentów najpopularniejszą dolegliwością, która zwiastuje konieczność przeprowadzenia leczenia kanałowego jest zatem dotkliwy ból zęba. Jest to dolegliwość samoistna, która utrzymuje się dłuższy czas (endometr stomatologiczny) i może być dokuczliwa do tego stopnia, że zaburza sen.

YS-DT-A

Leczenie kanałowe a budowa zęba
Każdy ząb składa się z korony (część widoczna w jamie ustnej) oraz korzenia (korzeń utrzymuje cały ząb w kości). Na koronę zęba składają się 3 warstwy. Zaczynając od zewnętrznej, będą to:
szkliwo
zębina
miazga (tester żywotności miazgi ).

Przebieg leczenia kanałowego
Zanim rozpocznie się leczenie endodontyczne – lekarz powinien odpowiednio zdiagnozować zmiany chorobowe. Oprócz dokładnego wywiadu z pacjentem i standardowego badania, stosuje się w tym celu diagnostykę radiologiczną. Podczas badania wewnątrzustnego stomatolog widzi jedynie powierzchnie zębów.

Leczenie pod mikroskopem
Trzeba podkreślić, że leczenie kanałowe należy do najbardziej skomplikowanych i nieprzewidywalnych zabiegów z zakresu stomatologii, co wynika z anatomii zębów. Zęby w jamie ustanej dzielimy na 4 grupy: zęby sieczne, kły, przedtrzonowe i trzonowe.

Related Posts

Leave a Reply